Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Fractie


17-06-2021

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde BIJ1 haar allereerste zetel hier in Amsterdam. Sylvana Simons was fractievoorzitter tot 2020, toen ze besloot te stoppen om zich te richten op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Ze is opgevolgd door Jazie Veldhuyzen en werkt intussen als Tweede Kamerlid in Den Haag.

De fractie van Amsterdam BIJ1 bestaat naast fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen uit fractievertegenwoordiger vreer verkerke, fractiemedewerkers Nilab Ahmadi en Hasret Emine en vrijwillige fractieondersteuners Dorien Ballout, Frédérique Olthuis, Floor Boots en Bernadette Raymakers. Samen zorgen zij ervoor dat de Amsterdamse gemeenteraad thema’s en onderwerpen bespreekt die voor een radicaal gelijkwaardig Amsterdam kunnen zorgen.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”LBcbXWwEd0Lx5aTrn”,”image”:{“_mediaId”:”4jZA9z77jEiyOMGNQ1Vm”,”url”:”https://files.wings.dev/3grEnXWGjpCwAkXmjorW/1643104248956/jazie.png”},”name”:”Jazie Veldhuyzen”,”profiles”:{“twitter”:{“username”:”jazieanthony”},”facebook”:{“url”:”http://facebook.com/jazieanthony”},”instagram”:{“username”:”jazieanthony”}},”description”:{“text”:”Fractievoorzitter | \njazie@bij1.org”}}]}

Jazie Veldhuyzen (1990) werd meteen lid toen Sylvana Simons haar eigen partij begon. Samen met een aantal anderen stond hij aan de basis van de jongerenorganisatie van BIJ1, Radicaal. In 2018 stelde hij zich verkiesbaar voor de gemeenteraad in Amsterdam en sinds maart dat jaar was hij duo-raadslid in de Amsterdamse gemeeteraad,  in het bijzonder voor de strijd voor onderdak voor iedereen.  Inmiddels is hij sinds november 2020 fractievoorzitter en raadslid voor Amsterdam BIJ1. Voor zijn tijd in de parlementaire politiek was Jazie vooral actief als sociaal werker en sociaal ondernemer, met een focus op jongeren en jongerenwerk. Zodoende was hij o.a. bestuurslid van BVjong, de beroepsvereniging van kinder- en jongerenwerkers. Verder is hij mede-oprichter van Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië en is hij als activist betrokken geweest bij verschillende acties en organisaties op het gebied van antikapitalisme, antiracisme, dekolonisatie, dakloosheid en (ongedocumenteerde) vluchtelingen.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”LBcbXWwEd0Lx5aTrn”,”image”:{“_mediaId”:”4j0AD0ErmKfykN24BPrk”,”url”:”https://files.wings.dev/3grEnXWGjpCwAkXmjorW/1638261465411/8-vreer.jpg”},”description”:{“text”:”Fractievertegenwoordiger |\nvreer@bij1.org”},”name”:”vreer verkerke”,”profiles”:{“twitter”:{“username”:”vreer”},”instagram”:{“username”:”vreer”}}}]}

vreer verkerke is fractievertegenwoordiger voor Amsterdam BIJ1. Sinds het begin van de partij (nog voor het een naam had) is vreer betrokken bij de Amsterdamse afdeling. Hen heeft een lange geschiedenis in diverse actiebewegingen, zoals in de anti-atoomstrijd en vredesbeweging. Op transgendergebied heeft vreer aan de wieg gestaan van meerdere initiatieven, waaronder Transgender Netwerk Nederland en Principle 17. Hen is enthousiast voor het intersectionele en antiracistische aspect voor de partij. Het is belangrijk voor vreer dat we in Amsterdam een radicaal linkse positie innemen, waarbij we radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid als vertrekpunt nemen: pro-vluchteling, pro-gemarginaliseerd, met stevige LHBTQI+ standpunten en een integrale toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”sIOttTpbNneGuYpBu”,”name”:”Nilab Ahmadi”,”description”:{“text”:”Beleidsmedewerker |\nnilab@bij1.org”},”profiles”:{“instagram”:{“username”:”nilabaahmadi”}},”image”:{“_mediaId”:”KNqg6L3RZJSkLy6MzjGZ”,”url”:”https://files.wings.dev/3grEnXWGjpCwAkXmjorW/1643104251072/nilab.png”}}]}

Nilab Ahmadi (1991) vindt haar oorsprong in Afghanistan, geboren als een van de miljoenen Afghanen die vandaag de dag nog ontheemd zijn. Van jongs af aan observeerde ze de verhoudingen tussen de mensen om haar heen, lerend wat het concept ‘onrecht’ inhoudt en dat als vluchteling het leven precair is. Om iets te kunnen veranderen voor de mensen die zich ook zo overgeleverd voelen begon ze aan een studie rechten. Daar leerde ze dat het recht in al haar glorie niet toerekenend genoeg is om de mensen te helpen die haar echt nodig hebben. In de kern is dit waarom ze activistisch is: ze gelooft dat de wereld beter kan, sterker en rechtvaardiger, en vooral ook eerlijker. Dat het niet aan kracht verliest door imperialisme, racisme, discriminatie en ongelijkheid, maar dat we samen sterker kunnen staan. Het liefst zo sterk dat we weer kwetsbaar durven te zijn, om empathie voor elkaar op te brengen en woede plaats te laten maken voor de gevoelens die in haar schaduw leven. In de woorden van haar grootste inspiratie, Thomas Sankara: ‘I wish to speak for all those, the forgotten, because I am a man and nothing that is human is alien to me.’  Toen Sylvana de politiek betrad durfde Nilab weer te geloven in de wereld die we samen kunnen opbouwen, als we BIJ1 komen. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 begon ze in de fractie van Amsterdam BIJ1 als beleidsmedewerker.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”7fSAYzJG38cb136Di”,”name”:”Hasret Emine”,”description”:{“text”:”Coördinator communicatie |\nemine@bij1.org”},”profiles”:{“instagram”:{“username”:”tesrahasret”}}}]}

Hasret Emine (1992) is een non-binaire migrant uit Turkije. Hen is schrijver, onderzoeker, astroloog en analoge fotograaf. Hun verhalen gaan onder andere over heimwee, antikapitalisme, non-binair zijn, zelfzorg, de liefde en menselijkheid. Voor de Tweede Kamerverkiezingen was hen voor BIJ1 actief als buddy en campagne-ondersteuner van lokale afdelingen door het hele land. Na de verkiezingen is hen begonnen in de fractie van Amsterdam BIJ1, waar hen de communicatie van de fractie coördineert en fungeert als perscontact. Daarnaast is hen studieloopbaanbegeleider op een kunstacademie, schrijft (activistische) horoscopen voor Lilith Magazine en leert drummen voor een band.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”67j1cHuFvkPTSGeIt”,”name”:”Frédérique Olthuis”,”description”:{“text”:”Beleidsondersteuner + PA |\nfrederique@bij1.org”},”profiles”:{“website”:{“url”:”www.frederiqueolthuis.com”},”instagram”:{“username”:”frederiqueolthuis”}}}]}

Frédérique Olthuis (1985) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en werkte daarna – als gevolg van een nagelsalon als installatie/kunstproject – jarenlang als nail artist voor grote modeshoots en modeshows. Tijdens de campagne voor de tweedekamerverkiezingen werd ze actief voor BIJ1, voornamelijk door het plakken van posters door heel Amsterdam. Vlak daarna werd ze de PA van Jazie in de fractie. Daarnaast is ze een fanatieke skater, self-proclaimed hondenfluisteraar (inclusief hond) en autonoom beeldend kunstenaar.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”jFRqwtL7NuFYReTnP”,”name”:”Dorien Ballout”,”description”:{“text”:”Beleidsondersteuner | dorien@bij1.org”},”profiles”:{“instagram”:{“username”:”dorienball”}}}]}

Dorien Ballout (1972) is NT2-docent, moeder van pubers van gemengde afkomst met een aangeboren afkeer van onrecht. Ze is betrokken geraakt bij de politieke kant van activisme door het werken met uitgeprocedeerde asielzoekers, veelal staatloos en aangeduid met dehumaniserende termen in de jaren ’90. Van daaruit is ze de beweging van Palestina ingerold en vervolgens in de bredere antiracisme-beweging gegaan. Ze is ervan overtuigd dat de sleutel voor onze strijd ligt in intersectionaliteit, want uiteindelijk zijn alle vormen van racisme, discriminatie, uitsluiting en onderdrukking met elkaar verbonden. Daarbij spelen het kapitalisme en neoliberalisme een hele grote rol. BIJ1 is de plek waar intersectionaliteit en systeemverandering gebeuren vanuit activisme. Vandaar dat betrokken raken bij BIJ1, vanaf de eerste campagne in 2017, voor Dorien voelde als thuiskomen.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”po3HRQkiuMitr0Co2″,”name”:”Floor Boots”,”profiles”:{“instagram”:{“username”:”floorboots”}},”description”:{“text”:”Beleidsondersteuner | floor@bij1.org”}}]}

Floor Boots (1988) is een persoon die haar denken graag omzet in actie en gelooft in de kracht en werking van activisme. Als queer persoon is ze continu bezig met het bevragen en het uitdagen van de norm, iets dat ze niet of nauwelijks ziet gebeuren binnen de gevestigde politiek. Daarom heeft ze zich aangesloten bij BIJ1. BIJ1 bedrijft politiek vanuit intersectionaliteit, laat een sterk antiracistisch tegengeluid horen en brengt wat er op de straat gebeurt naar de plekken waar beleid wordt gemaakt. Amsterdam is de plek die Floor haar thuis noemt, haar stad, maar Amsterdam is aan het verworden tot een stad voor de rijken. Het doet haar pijn om dat te zien gebeuren. Amsterdam heeft het in zich om iedereen die hier woont een menswaardig bestaan te bieden. Daar zet Floor zich voor in en daar zal ze zich voor blijven inzetten. Ze raakt nooit uitgepraat over intersectioneel feminisme, alles dat te maken heeft met queerness en mad studies. Zo heeft ze tijdens haar master Gender Studies onderzoek gedaan naar madness in relatie tot de neoliberale maatschappij, de werking van stigma, maar ook hoe het feminisme daar veel inzicht in kan geven.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”tBdWa9BQHn0EVmPGY”,”name”:”Bernadette Raymakers”,”description”:{“text”:”Beleidsondersteuner | bernadette@bij1.org”}}]}

Bernadette Raymakers (1980) studeerde Pedagogiek en heeft altijd al met kinderen gewerkt, onder andere in de kinderpsychiatrie en als pedagogsiche coach. In 2015 werd ze moeder en kon ze haar ervaringen en inzichten toepassen op haar eigen kind. Opvoeden doe je in gemeenschap, gelooft Bernadette, en daardoor probeert ze een ouder te zijn die er voor alle ouders én kinderen is. Ze doet een opleiding jazz zang en leeft voor de momenten dat ze vrijuit kan improviseren, zoals in het chanson/folk duo dat ze met haar zus (pianist) heeft, waarin ze in vijf talen zingt. Naast het opvoeden van haar kind is ze freelance tekstredacteur. Ze schrijft veel (verhalen, gedichten, essays, songteksten), maakt maandelijke, grondig geresearchte playlists en is betrokken bij organisaties die zich inzetten voor feminisme en antiracisme, en tegen islamofobie.

{“type”:1,”title”:””,”items”:[{“_id”:”msqx19ZMi0fsUr2qb”,”name”:”Sylvana Simons”,”description”:{“text”:”Partijleider. Voormalige fractievoorzitter (2018-2020). Sinds maart 2021 Tweede Kamerlid.”},”image”:{“_mediaId”:”wzy21Pr7Y9hmQ4MwNRJN”,”url”:”https://files.wings.dev/3grEnXWGjpCwAkXmjorW/1572190930370/bijamswebsitekandidatentegels03-1.png”},”profiles”:{“facebook”:{“url”:”http://facebook.com/sylvanasimonsbij1″},”twitter”:{“username”:”sylvanaBIJ1″},”instagram”:{“username”:”sylvanasimons”}}}]}

Sylvana Simons (1971) is de eerste vrouwelijke partijleider van kleur in Nederland. Als fractievoorzitter van Amsterdam BIJ1 zette Sylvana zich in om in Amsterdam een gelijk speelveld te creëren voor mensen die op diverse manieren systematisch worden buitengesloten. In 2016 werd ze politiek actief omdat ze haar podium en ervaring wilde inzetten om een wereld te creëren die werkt voor iedereen, op basis van radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid. De waarden die ze daarvoor wil inzetten zijn respect, zorg voor elkaar en samenwerking. Amsterdam is de stad die ze al sinds 1972 de hare noemt. Opgegroeid in West, naar school in Zuid, moeder geworden in de Pijp en vele mooie herinneringen door de hele stad maken dat ze zich verbonden voelt met alle facetten die onze hoofdstad uniek maken. Tegenwoordig zet ze haar werk voort als Tweede Kamerlid, onder andere voor het bestrijden van armoede en het beschermen van de kwaliteit van wonen, onderwijs, mobiliteit en duurzaamheid.

Waar wil je meeroverweten

Thema's

Verkiezingen